اخبار و رویداد ها
**به ثمر رسیدن یکی دیگر از پروژه های طرح نواندیشان**
تاریخ خبر :
1399/05/14
استقرار سومین مخزن آب‌رسانی اضطراری در محدوده آبفای منطقه ۴ تهران ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/05/08
ابلاغ قرارداد "ارائه خمات مشاوره مدیریت طرح و پروژه های سازمان بیمه سلامت ایران" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/05/08
ابلاغ قرارداد "نظارت كارگاهی و عالیه پروژه های شهرك سازی در شهركها و نواحی صنعتی استان قم"به شرکت طرح نواندیشان ادامه