**ابلاغ قرارداد** 1403/02/26
ابلاغ قرارداد "ارائه خدمات مهندسی برای پروژه واحد Ro جدید شرکت پالایش نفت آبادان" به شرکت طرح نواندیشان