**تقدیرنامه** 1403/02/04
اخذ تقدیرنامه از شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد برای پروژه مطالعات ایمنی سد سرپری