**تقدیر** 1402/08/14
اخذ تقدیرنامه از سازمان پدافند غیرعامل کشور در همایش ملی پدافند کالبدی و حفاظت از زیرساخت های کشور