**ابلاغ قرارداد** 1402/08/13
ابلاغ قرارداد"مدیریت طرح تقاطع غیر همسطح میدان نماز و کمربندی شمالی اسلامشهر" به شرکت طرح نواندیشان