سد و منابع آب
سد و منابع آب

ليست پروژها
  انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC تاسیسات آبگیری از دریا برای آب شیرین کن بندر کرگان
نام كارفرمای پروژه: شرکت تامین آب هرمز ابدال
توضيحات پروژه:
  مطالعات طرح احیاء و ساماندهی رودخانه و قنوات محدوده رودخانه های فرحزاد و دركه
نام كارفرمای پروژه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: كلانشهر تهران_ مناطق 2 و 5
توضیح پروژه:
این پروژه با همكاری و راهبری شركت مهندسین مشاور مهساب شرق انجام می شود.
  مطالعات تامین آب اضطراری شهر تهران
نام كارفرمای پروژه: شركت آب و فاضلاب استان تهران
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: كلانشهر تهران
توضیحات پروژه:
این پروژه با همكاری شركت مهندسین مشاور عمران محیط زیست می باشد.
  مطالعات مفهومی شبكه اصلی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی حوزه آبریز مركز تهران
نام كارفرمای پروژه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: كلانشهر تهران
توضیح پروژه:
این پروژه با همكاری شركت مهندسین مشاور عمران محیط زیست انجام شده است.
  بررسی تغییرات كاربری اراضی حوضه آبریز براكولوژی تالاب زریوار
نام كارفرمای پروژه: سازمان حفاظت محیط زیست _ اداره كل حفاظت محیط زیست كردستان
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: مریوان _ استان كردستان
توضیحات پروژه:
این پروژه با همكاری شركت مهساب شر ق انجام شده است.
  بهبود شرایط خاك و زهكشی پالایشگاه نفت سنگین قشم
نام كارفرمای پروژه: شركت پارس بهین پالایش قشم
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: جزیره قشم
  مطالعات فاز 1 و 2 جزایر مصنوعی دریاچه پارک چیتگر
نام كارفرمای پروژه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
توضيحات پروژه:
محل اجرا: منطقه 22 تهران
نوع پروژه: مطالعاتی
بر پایه برنامه ریزی شهری، منطقه 22 به عنوان قطب گردشگری و تفریحی کلان شهر تهران انتخاب شده است. یکی از بزرگترین مجموعه های تفریحی – گردشگری جانمایی شده در این منطقه، دریاچه ای به وسعت تقریبی 140 هکتار بر کرانه ی شمالی پارک جنگلی چیتگر است. طراحی سه جزیره ی مصنوعی در دل این پهنه ی آبی به عهده طرح نواندیشان قرار گرفت. جزایری که موج و مرجان و خارا شان نامیده ایم.
  مطالعه مرحله اول و مرحله دوم ساماندهی خور ماهشهر
نام كارفرمای پروژه: شركت پارس گوهربین الملل
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: شهرستان ماهشهر _ استان خوزستان
مدل سازی هیدرو لیكی خور ماهشهر و تهیه نقشه های اجرایی كانال خور ماهشهر
شروع كار: سال 91
  ارائه خدمات مشاوره نظارت در بخش تحویل موقت پروژه های اجرای زیر ساخت فاز یک منطقه ای ویژه اقتصادی شیراز (شامل اجرای زیرسازی معابر و بیس ، اجرای جدول تک لبه و هدایت آب سطحی و اجرای قیرپاشی و آسفالت معابر)
نام كارفرمای پروژه: سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ایران - مجری طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوری های برتر در جوار قطبهای علمی - صنعتی کشور
توضيحات پروژه:
محل انجام : فارس

    صفحه 1 از 5 ( 45 ركورد )