برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی دیتاسنتر منطقه ویژه اقتصادی پیام
نام كارفرمای پروژه: موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.