برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC تاسیسات آبگیری از دریا برای آب شیرین کن بندر کرگان
نام كارفرمای پروژه: شرکت تامین آب هرمز ابدال
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.