برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی جهت ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی گردشگری در شهرستان ارومیه
نام كارفرمای پروژه: صندوق ذخیره بسیجیان
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
موقعیت پروژه: ارومیه
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.