برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
انجام خدمات مشاور سرمایه پذیر در قطعه 6 آزادراه ارومیه-تبریز
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.