برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای قطعه 6 آزادره ارومیه-تبریز
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.