برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی و مطالعات پروژه‌های سازمان پایانه‌ها و پارک سوارهای شهرداری تهران
نام كارفرمای پروژه: سازمان پایانه‌ها و پارک سوارهای شهرداری تهران
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.