برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی و نظارت بر اجرای دیتاسنتر استان البرز
نام كارفرمای پروژه: شرکت خدمات رفاهی همراه اول
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.