برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات توجیه اولیه طرح‌ راه‌آهن اینچه برون- شاهرود- طبس
نام كارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.