برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات طراحی پایه و توجیه نهایی و پدافند غیر عامل محور راه آهن لار- زاد محمود
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.