برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت بر عملیات تکمیلی احداث ساختمان‌ها و محوطه‌سازی ایستگاه‌های محور راه آهن میانه-تبریز
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.