برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی فاز شناخت هتل بزرگ سوفیتل در شهر سومگایت جمهوری آذربایجان
نام كارفرمای پروژه:
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
موقعیت: سومگایت- جمهوری آذربایجان