برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات اتصال مجتمع فولاد کویر از طریق مسیر ریلی به شبکه سراسری راه آهن
نام كارفرمای پروژه: شرکت فولاد سپید فراب کویر
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.