برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مدیریت طرح شهر فرودگاهی امام خمینی (كنسرسیوم III T+ناكو)
نام كارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی_مجری شهر فرودگاهی امام خمینی
تاريخ شروع پروژه: 1395
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
موقعیت پروژه: 40 كیلومتری جنوب تهران