برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات تدوین نحوه واگذاری مدیریت ترمینال كانتینری شهید رجایی
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی _ معاونت امور بندری
تاريخ شروع پروژه: 1394
تاريخ پايان پروژه: 1395
موقعیت پروژه: بندر عباس _ هرمزگان
توضیحات پروژه:
بندر شهیدرجایی مهمترین دروازه ورود و خروج کالای کانتینری به کشور است. زنجیره حمل و نقل کانتینری بر سازماندهی کارا و قابل اطمینان صادرات و واردات یک کشور تاثیر می گذارد و بنابراین تصمیماتی که برای ترمینالهای کانتینری بندر شهیدرجایی اتخاذ می شود برای کشور اهمیت استراتژیک دارد. لذا این مطالعات با هدف «طراحی نحوه واگذاری مناسب برای سرمایه گذاری و راهبری ترمینالهای کانتینری بندر شهید رجایی» تعریف گردید. خروجی‌های كلیدی مطالعات مذکور تصمیم گیری در خصوص سطح مشارکت دولت در بهره برداری از ترمینال های کانتینری بندر شهیدرجایی، سطح مشارکت اپراتورهای بین المللی در بهره برداری از ترمینال های کانتینری بندر شهیدرجایی، تعداد اپراتورها، حوزه نفوذ اپراتورها، سطح سرمایه گذاری اپراتورها، تملک تجهیزات موجود، مدت زمان واگذاری، پروسه قانونی واگذاری، نیروی انسانی موجود و مدیریت اطلاعات می باشد.