برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مدیریت طرح ایجاد زیربناهای لازم معادن بزرگ و مناطق معدنی كشور
نام كارفرمای پروژه: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (IMIDRO)
تاريخ شروع پروژه: 1393
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
موقعیت پروژه: كل كشور
توضیحات پروژه:
مهندسین مشاور طرح نو اندیشان، مشاور کارفرما در فرآیند عملیات اجرایی احداث، تعریض و یا بهسازی راه دسترسی به معادن و همچنین احداث خطوط انتقال برق و خطوط انتقال آب می باشد. هدف این طرح انجام مطالعات، ساخت و بهسازی زیرساخت‌های معدنی موجود در استان‌های مختلف کشور به دو روش طرح و ساخت (EPC) و سه عاملی می‌باشد