برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات دوخطه كردن راه آهن محور ساسان _ شبنم
نام كارفرمای پروژه: شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
تاريخ شروع پروژه: 1394
تاريخ پايان پروژه: 1394
موقعیت پروژه: استان یزد
توضیحات پروژه:
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ظرفیت محور راه آهن ساسان – شبنم نسبت به دو خطه نمودن راه آهن در حریم محور موجود اقدام نموده است. محور موجود بصورت یک خطه با روسازی بالاستی احداث شده است. این محور از ابتدای سوزن ورودی ایستگاه ساسان از سمت بافق (چراغ 400 متری) تا ابتدای سوزن ورودی ایستگاه شبنم از سمت بافق می باشد. جهت دوخطه نمودن راه آهن، در نظراست خط جدید در کنار خط موجود و یا تلفیقی، با فاصله محور به محور حداقل 5 متر احداث گردد. خط جدید باید با روسازی بالاستی و برای تحمل بار محوری 30 تن طراحی و احداث گردد. کنسرسیوم اهورا مهر گستران، جهاد نصر حمزه و گمانه کاو و نیز مهندسین مشاور طرح نواندیشان به عنوان مجری این قطعه انتخاب گردیده اند.