برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC فاز سوم توسعه بندر شهید رجایی
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر ودریانوردی
تاريخ شروع پروژه: 1393
تاريخ پايان پروژه: 1394
موقعیت پروژه: بندر عباس _ هرمزگان