برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
بهبود شرایط خاك و زهكشی پالایشگاه نفت سنگین قشم
نام كارفرمای پروژه: شركت پارس بهین پالایش قشم
تاريخ شروع پروژه: 1393
تاريخ پايان پروژه: 1393
موقعیت پروژه: جزیره قشم