برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی آب برگشتی به دریا (out fall)، پالایشگاه های فاز20 و21 پارس جنوبی بصورت EPC با مشاركت شركت آذر سیماب
نام كارفرمای پروژه: شركت مهندسی و ساختمان صنعت نفتOIEC
تاريخ شروع پروژه: 1391
تاريخ پايان پروژه: 1394
محل انجام پروژه: عسلویه _ استان بوشهر