سد، آبیاری و مهدسی رودخانه

زمینه فعالیت:

 • مهندسی سد و طراحی های برق آبی، طراحی سدهای بتنی و خاکی، مکان یابی و طراحی نیروگاه
 • مهندسی رودخانه،ساماندهی رودخانه،تعیین حریم و بستر‌ رودخانه،مطالعات لایروبی،کشتیرانی رودخانه ای
 • طراحی سازه‌های هیدرولیکی، سیستم های انتقال آب، حوضچه های آرامش، مخازن زمینی و هوایی
 • طراحی تاسیسات شهری، طراحی شبکه‌های آبرسانی و جمع‌آوری فاضلاب، مطالعات آبیاری و زهکشی، آبیاری تحت‌فشار، شبکه های زهکشی
 • مطالعات آبهای زیرزمینی، آبخیزداری
 • مطالعات مهندسی ارزش پروژه های سد و منابع آب
 • مطالعات طرحهای مدیریت کمی و کیفی منابع آبپروژه های انجام شده:

 • مطالعات مرحله اول و دوم سد حسن نوران اشنویه
 • مطالعات مرحله اول و دوم سد خورابلو ماکو
 • مطالعات تدوین چشم انداز توسعه محور رودخانه های اپوره- اورینوکو در کشور ونزوئلا
 • مطالعات مرحله دوم لایروبی رودخانه کارون در محدوده شهرهای اهواز و خرمشهر
 • مطالعات پتانسیل یابی احداث نیروگاههای برقابی در حوضه آبریز مارون و الله در استان خوزستان
 • مطالعات مرحله اول سد مخزنی کندک در استان خوزستان
 • مطالعات تعیین لایروب موردنیاز سد دز
 • مطالعات مرحله شناخت سدهای مخزنی رودزرد، زیرزرد و آبگلال در استان خوزستان
 • مطالعات مرحله شناخت مجموعه نیروگاههای زنجیره‌ای برقابی رودزرد، پوتو و صیدون در استان خوزستان
 • مطالعات تکمیلی مرحله اول و دوم طرح تغذیه مصنوعی لادیز در استان سیستان و بلوچستان
 • مطالعات کیفی منابع آب و مخزن سد کندک در استان خوزستان
 • تعیین حد بستر، حریم و پهنه بندی سیلاب قسمتی از رودخانه مرگ در غرب کشور
 • تعیین حد بستر، حریم و پهنه بندی سیلاب قسمتی از رودخانه‌های جوانرود، پاوه و باینگان
 • طرح ترمیم حوضچه آرامش و دایک حفاظتی سد میل و مغان در استان اردبیل
 • پتانسیل‌یابی نیروگاههای برقابی متوسط در کشور
 • مهندسی ارزش سد و نیروگاه ملاصدرا در استان فارس
 • مطالعات مهندسی ارزش سازه کالورت و سرریز سد خاکی دره سیر هارونی شهرکرد
 • کنترل مطالعات سد لند
 • مطالعات مرحله اول سد مخزنی باسکله در انبار، کرمانشاه
 • مطالعات مرحله اول سدمخزنی سراب نیان، کرمانشاه
  لیست کل پروژه ها