**ابلاغ قرارداد** 1399/06/26
ابلاغ قرارداد "مطالعات ایمنی جزیره کیش" به شرکت طرح نواندیشان