**تقدیر** 1398/06/13
تقدیر از آقای مهندس یاجم به پاس 18 سال ریاست هیات مدیره شرکت طرح نواندیشان