**ابلاغ قرارداد** 1398/03/12
ابلاغ قرارداد خدمات نظارت عالیه پروژه های راهسازی در استان آذربایجان شرقی (قطعات 1،2،3،4 و 5جاده خواجه، ورزقان و ورزقان-سونگون)