جزئيات خبر

  **تقدیر**    1402/08/01
 
تقدیر از همکاران محترم گروه کارآفرینی برای اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نسخه قابل چاپ خبر