جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1402/06/23
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه "نظارت بر عملیات اجرایی پروژه مجتمع ICT هرمزگان" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر