جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1401/02/18
 
ابلاغ برنده شدن در مناقصه"مطالعات طرح جامع مرکز لجستیک اینچه برون" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر