جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1401/01/21
 
ابلاغ برنده شدن در مناقصه "خدمات مهندسی ،نظارت كارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شركت پایانه های نفتی ایران" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر