جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/05/26
 
ابلاغ قرارداد" طراحی تفصیلی و مهندسی خرید پروژه یوتیلیتی و آفسایت پتروشیمی بوشهر " به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر