جزئيات خبر

  **بازدید**    1399/06/19
 

بازدید جناب آقای همتی استاندار هرمزگان، جناب آقای خواستار فرماندار بندر خمیر، جناب آقای محمودی شهردار بندر خمیر و هیات همراه از پروژه بندر خمیر

نسخه قابل چاپ خبر