جزئيات خبر

  **بازدید**    1399/06/17
 
بازدید آقای دکتر خسروشاهی و هیأت مدیره همراه از پیشرفت کار پروژه رصدخانه ملی ایران
نسخه قابل چاپ خبر