جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/04/22
 
ابلاغ قرارداد "نظارت بر مقاوم سازی ساختمان موجود شمالی و اضافه اشكوب ساختمان شمالی دیوان عدالت اداری"به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر