جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/03/11
 
ابلاغ قرارداد"مطالعه، امكان سنجی، طراحی جامع و تهیه كلیه اسناد فنی مرتبط با احداث انبارهای سه گانه و كارگاه مركزی جدید و تمامی ملزومات در مجتمع پتروشیمی امیركبیر"به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر