جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1398/10/30
 
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه"نظارت بر اجرای پروژه های تقاطع غیر همسطح و اصلاح نشست سطح منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی"
نسخه قابل چاپ خبر