جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1398/09/23
 
ابلاغ قرارداد "طراحی و نظارت پروژه احداث مرکز داده بانک سپه"
نسخه قابل چاپ خبر