جزئيات خبر

  **تقدیر**    1398/06/13
 
تقدیر از آقای مهندس یاجم به پاس 18 سال ریاست هیات مدیره شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر