جزئيات خبر

  **بازدید**    1397/10/10
 
بازدید شهردار محترم تهران، جناب آقای دکتر حناچی و معاونین ایشان از کارگاه پروژه زیرگذر پل گیشا
نسخه قابل چاپ خبر