جزئيات خبر

  **بازدید**    1397/07/19
 
بازدید نماینده محترم شهرستان لامرد و چند تن از مدیران اداره های شهرستان از پروژه تکمیل ترمینال فرودگاه لامرد
نسخه قابل چاپ خبر