جزئيات خبر

  **بازدید**    1397/06/13
 
بازدید دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی از پروژه" احداث و بهره برداری از تریمنال 150هزارتنی بندر امام خمینی (ره)"
نسخه قابل چاپ خبر